#748: Toxapex - Poison Water Type

[PokeDex Entry]