#51: Alolan Dugtrio - Ground Steel Type

[PokeDex Entry]