#89: Alolan Muk - Poison Dark Type

[PokeDex Entry]