#38: Alolan Ninetales - Ice Fairy Type

[PokeDex Entry]