#809: Gigantamax Melmetal - Steel Type

[PokeDex Entry]