#745: Lycanroc Dusk Form - Rock Type

[PokeDex Entry]