#198: Murkrow - Dark Flying Type


[PokeDex Entry]