#34: Nidoking - Poison Ground Type

[PokeDex Entry]