#746: Wishiwashi Solo - Water Type

[PokeDex Entry]